Untitled #12_WS13

ke lekhara-khara la eng mosamong, monna a thikhithela sa thipa ea sekeqe e bua moketa, a chachametsa sa masumu o habile mokoting, metsi e matha likhororo ho theosa le khorong ea makhoaba, phokong sa lipere ho ea likella haheng la lipoli, ha se lerato nthoena ke peto, ngoana a ngaola sa mohakajane thoteng, monna moholo o tahiloe keng, u tahiloe ke takatso ho baba ‘meleng, ‘mane oa thaba ho chachametsa, bokhopo ba bohoeng sehloho, saratha se iname, hampe sa rathella le bana mot’seo. . . . . .

By Lesia Maphenchane

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s