RSS

Tag Archives: Lesia Maphenchane

Untitled #12_WS13

ke lekhara-khara la eng mosamong, monna a thikhithela sa thipa ea sekeqe e bua moketa, a chachametsa sa masumu o habile mokoting, metsi e matha likhororo ho theosa le khorong ea makhoaba, phokong sa lipere ho ea likella haheng la lipoli, ha se lerato nthoena ke peto, ngoana a ngaola sa mohakajane thoteng, monna moholo o tahiloe keng, u tahiloe ke takatso ho baba ‘meleng, ‘mane oa thaba ho chachametsa, bokhopo ba bohoeng sehloho, saratha se iname, hampe sa rathella le bana mot’seo. . . . . .

By Lesia Maphenchane

Advertisements
 

Tags: , , ,